امنیت در خرید

طرف قرار داد با بانک های سامان و ملت 

استفاده از پروتکل SSL

استفاده از سرور های امن و پاسخگو

کیفیت و امنیت فوق العاده